SNAP LOCK

งานหลังคา และงานผนัง แบบ SNAP LOCK ได้ถูกปรับปรุงมาจากระบบงานหลังคาแบบดั้งเดิม ซึ่งระบบใหม่นี้เป็นการลดเวลาในการติดตั้งหน้างานและลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการติดตั้ง

ระบบการผลิตที่หน้าไซด์งานอย่างมืออาชีพ ทำให้ได้ชิ้นงานตามความยาวที่ต้องการ และลดความสูญเสียเศษที่จะเกิดขึ้น

 

จุดเด่นของSNAP LOCK คือสามารถติดตั้งตามพื้นผิวแนวยาวได้เป็นอย่างดี

วัสดุที่นำมาผลิตมีน้ำหนักเบาและทนการกัดกร่อนได้ดี ทำให้ลดปัญหาเรื่องการบำรุงรักษาและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน SNAP LOCK ถูกนำไปใช้อย่างครบวงจร ทั้งงานครอบ งานที่ใช้ติดตั้งร่วมกับรางน้ำฝน และเหมาะสมกับทั้งงานหลังคาและงาน FACADE